CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Utrustad för Tjänst

Gud kallar sitt folk att resa sig och inta sin plats i denna tid, till att vara ljus och bereda vägen för Guds rikes utbredning på jorden. Gud gör något nytt i Sverige och vi tror att vi står inför en mäktig väckelse där Gud vill förlösa sin närvaro och kraft över sitt folk och kalla många människor till sig.