CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Glassboden i parken

Vi älskar Kungsbacka och vill som församling vara med och bidra till en blomstrande stad.

Våren 2018 fick vi som församling möjligheten att köpa en glassbod belägen i Badhusparken mitt i centrala Kungsbacka och sedan dess har vi bedrivit glassförsäljning varje sommar.

I Glassbodens arbete har vi fyra ledord vilka är: Glädje, Glass, Trygghet och Liv.

Detta vill vi bidra med till Kungsbackas invånare. Vi vill att alla människor i Kungsbacka ska må bra, känna glädje, trygghet och vi vill bidra med liv. Genom att sälja glass och bjuda på ett leende och ett gott bemötande så hoppas vi att Glassboden får vara med och göra Kungsbacka till en härlig plats att leva på.

Glassboden bedrivs till stor del av volontärer och under sommaren bemannas den även av ungdomar som sommarjobbar. Intäkterna från glassförsäljningen går först och främst till omkostnaderna kring boden i form av löner, underhåll, inköp med mera. Det eventuella överskottet går till olika projekt som församlingen gör för Kungsbacka.

Överskottet från försäljningen sommaren 2020 gick till projekten ”Julkassen” och ”Påskkassen” då familjer som lever i ekonomisk utsatthet i Kungsbacka fick möjligheten att ta emot matkassar kring jul och påsk.

Sommaren 2021 öppnar vi Glassboden den 1 maj och kommer sedan ha öppet enligt följande tider:

Öppettider för Glassboden

Glassboden är öppen 12.00 – 18.00 under följande dagar

maj:
fredag – söndag

juni – 15 augusti:
Alla dagar

20 augusti- 28 augusti:
fredag – söndag

För information om nyheter, events och annat spännande följ oss gärna på Instagram.