CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Hemgrupper

I församlingen finns det många hemgrupper. Det är grupper bestående av 10-12 personer som träffas i hemmen varje eller varannan vecka. Där får man chans att lära känna varandra bättre, lära känna Jesus intimare och dela livet med varandra.

En hemgruppskväll kan se olika ut beroende på grupp och form. Men i stort brukar kvällarna innehålla fika och gemenskap, lovsång och bön och ofta brukar man läsa och diskutera kring något bibelord.

En hemgrupp är ett fantastiskt sätt att dela livet och tron, något vi vill uppmuntra alla till!