CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Äktenskapskursen

Äktenskapskursen är en friskvårdskurs på kristen grund, som ger verktyg för att bygga en stark, sund och livslång parrelation. Under åtta kvällar tar vi upp viktiga ämnen som annars lätt kommer i kläm i vår vardagsstress.

Kursen är för alla gifta eller sammanboende par oavsett om ni är nygifta eller haft många år tillsammans. Det är för er som har starka förhållanden och för er som kämpar. Kursen är för er som är kyrkobesökare och för er som inte är vana att gå till kyrkan.

Detta händer under kvällen

Varje kväll inleds med en god måltid. Därefter hålls ett kort föredrag som följs av enkla uppgifter vilka ger varje par möjlighet att enskilt samtala kring kvällens ämne. Parens integritet är viktig. Det förekommer inga gruppsamtal och deltagarna redovisar inte något om sin relation. Här kan man känna sig lugn och trygg. Det är en rolig, spännande och en väl investerad tid som verkligen stärker er relation.

Kursinnehåll

Kursen består av sju delar plus en introduktionskväll.

  • Bygga en stark grund
  • Konsten att kommunicera
  • Konfliktlösning
  • Förlåtelsens kraft
  • Familjens inflytande – dåtid och nutid
  • Bra sex
  • Kärlek i handling

Om äktenskapskursen

När Nicky och Sila Lee arbetade i Holy Trinity Brompton, hemvist för Alpha, startade de ”Kurs i förberedelse för äktenskap” 1985 och ”Äktenskapskursen” 1996. Paret Lee har varit gifta i över trettio år, har fyra barn och är medförfattare till ”Äktenskapsboken” och ”The Parenting Book” . Kurserna fortsätter att spridas och tusentals av dem hålls runtom världen. För mer information: http://relationshipcentral.org

Jesus svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?” Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.
– Matteusevangeliet 19:4-6