CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Äktenskapskurs

Äktenskapskursen är en friskvårdskurs på kristen grund, som ger verktyg för att bygga en stark, sund och livslång parrelation. Under åtta kvällar tar vi upp viktiga ämnen som annars lätt kommer i kläm i vår vardagsstress.