CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Detta tror vi på

Du kan få lära känna Jesus och ta emot frid, förlåtelse och hopp!

Vi tror på en god Gud som älskar varje människa och att Jesus har gett sitt liv för att vi ska kunna ta emot förlåtelse och få en upprättad relation med Gud. När vi tar att emot Jesus i vårt hjärta och gör honom till Herre i vårt liv får vi förlåtelse för våra synder, en personlig relation med Gud och ett löfte om ett evigt liv. Detta är den erfarenhet som vi har fått göra, och vi har märkt att Jesus ger en frid och en mening med livet som inte finns att hitta någon annanstans.

Vem är Gud?

Vi tror på en Gud som är treenig; Fader, Son och Helig Ande. Gud är tre i en, och dessa tre är alla Gud. Vi tror att Gud är evig, helig, allsmäktig, god och kärleksfull.

Att Gud är vår Fader innebär att han är större och mäktigare än dig och mig. Vi kan lära känna honom men aldrig fullt ut förstå honom, och han förmår att göra långt mer än vi kan be eller tänka! Att Gud är Fader innebär också att han har en kärleksfull famn vi alltid är välkomna till.

Att Gud är Sonen, Jesus Kristus, innebär att han är vår frälsare. Den som har dött för vår skull på korset och öppnat vägen för oss att lära känna Gud. Eftersom Jesus blev människa och vandrade här på jorden vet Gud vad det innebär att vara människa och kan därför förstå oss vad vi än går igenom.

Att Gud är den Helige Ande innebär att han är nära oss och att vi kan få erfara hans närvaro och kraft i våra liv genom bland annat mirakler, helanden och profetiska tilltal. Genom den Helige Ande vill Gud hela och upprätta oss till ande, själ och kropp.

Guds tanke med världen och människan

Vi tror att Gud har skapat världen och varje enskild människa med en unik plan och syfte. När Gud skapade världen och människan så var det något gott och vackert (1 Mosebok 1:31). Det fanns inga krig eller ondska, och människan levde i harmoni med Gud och skapelsen. Detta var Guds ursprungliga tanke för människan, att hon skulle ha en obruten kontakt och personlig relation med honom. Denna relation skulle inte bygga på tvång och krav utan på kärlek, därför skapade han människan med en fri vilja.

Men någonting gick fel. Människan valde att gå sin egen väg och bort ifrån Gud när hon lyssnade till djävulens röst istället för vad Gud hade sagt (1 Mosebok 3:1-13). På detta sätt släppte människan in ondska, mörker, sjukdom och död i världen. Och värst av allt, kontakten mellan Gud och människa bröts. Detta – att inte följa Gud och att inte leva enligt Guds vilja och tanke för människan – kallas för synd. Bibeln säger att alla människor har syndat (Romarbrevet 3:23), och om vi är ärliga med oss själva så inser vi snart att det är sant. Även om vi är goda människor så har vi alla syndat med våra tankar, ord och gärningar. Bibeln säger också att synden leder till evig död, men att Gud istället vill ge evigt liv (Romarbrevet 6:23).

Varför Jesus dog på korset

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son som kom till jorden för att befria människorna från synden och återupprätta relationen mellan människan och Gud. Eftersom syndens konsekvens är död behövde Jesus ta människans plats och dö i människans ställe. Därför dog Jesus på korset. Genom sin död tar Jesus människans plats så att syndens straff blir lagt på honom istället och människan kan gå fri. Detta är det erbjudande som tack vare Jesus är tillgängligt för varje människa: att få förlåtelse för sin synd, en återupprättad relation med Gud och ett evigt liv (Johannesevangeliet 3:16, 2 Korintierbrevet 5:21, Romarbrevet 5:8). Detta gjorde Gud för att han älskar oss så mycket!

Ett nytt liv i kärlek och kraft

När vi tar emot detta erbjudande, som ofta kallas frälsningen, så är det starten på ett helt nytt liv. Livet med Jesus är inte bara en väntan på att få komma till himlen när vi dör. Det är att här och nu få leva ett liv fyllt av Guds kärlek och kraft! Jesus sa att han kom för att ge oss liv, och liv i överflöd! (Johannesevangeliet 10:10) När vi öppnar vårt liv för Gud så flyttar han in i oss genom den Helige Ande (Johannesevangeliet 14:16-18). Det innebär att Gud bor i oss och alltid är med oss. Den Helige Ande är en hjälpare i vardagen som vi får lära känna och ha en relation med.

Den Helige Ande hjälper oss att leva ett liv i kärlek. Vi kallar det för lärjungaskap, att steg för steg bli mer och mer lik Jesus genom att vi får lägga ifrån oss själviskhet, synd och andra bojor och bördor från vårt förflutna. Istället får vi ta emot den frihet Gud har tänkt för oss och börja leva ett liv i kärlek för andra människor där vi följer Jesus som vår Herre.

Den Helige Ande utrustar oss också med kraft. (Apostlagärningarna 1:8) Genom den Helige Ande kan vi leva ett övernaturligt liv där mirakler, helanden och profetiska tilltal från Gud är något naturligt. Detta är något vi söker och praktiserar i vår kyrka. Varje vecka ger vi tillfälle för den som är sjuk att ta emot förbön för helande i vår gudstjänst. Och vi har sett många exempel på att Gud gör under här i Kungsbacka!

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord som har skrivits ner av människor som varit inspirerade och ledda av Gud. Vi tror att Guds ord är sant och att Gud talar till oss genom Bibeln idag. I Bibeln lär vi känna vem Gud är och vi lär oss hur han som skapat och designat oss har tänkt att vi ska leva våra liv. Vi vill bygga vår församling och våra egna liv med Bibelns ord som grund och mall.

Församlingen

Vi tror är att församlingen är Guds tanke och det verktyg han använder för att nå ut till vår värld. Jesus sa att han skulle bygga sin församling (Matteusevangeliet 16:18), och vi tror att detta är Guds tanke även idag. Det kristna livet är inte tänkt att levas i ensamhet, vi behöver varandra! I Församlingen ryms människor av alla möjliga slag, från alla generationer, med olika bakgrund och erfarenheter och med unika personligheter och gåvor. Det gör församlingen till en helt unik gemenskap i vårt samhälle idag. I församlingen delar vi livet med varandra, ber med och för varandra och hjälper och stöttar varandra att bli mer lika Jesus. Det är inte alltid enkelt, men det är fantastiskt. Och när var och en är med och bidrar med den unika gåva och kallelse den har fått av Gud så bildar vi tillsammans en helhet som har potential att förvandla liv, städer och länder. Vi vill därför uppmuntra dig att inte leva ut din kristna tro ensam, utan hitta en församling nära dig och var med!

Vill du veta mer om vår tro? Läs gärna på https://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/ och se vad vårt samfund Pingst – fria församlingar i samverkan skriver om detta. Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss via e-post, telefon eller varför inte besöka någon av våra gudstjänster och träffa oss där?