CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Predikningar

Caroline Eliasson

Håll fast vid Gud

Josef var en man som genom allt förtröstade på Gud.

Lyssna på predikan
Sara Eklind

Var och en & tillsammans

Gud säger att du första ska söka Hans rike och Hans rättfärdighet. Men vad betyder det för dig?

Lyssna på predikan