CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Vår vision

Vi vill se Guds rike utbredas bland alla Kungsbackas invånare, där många får sina liv förvandlade och följer Jesus.

Jesus lärde oss att be: ”Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen” (Matteusevangeliet 6:9-10). Här kopplas Guds rike ihop med att Guds vilja sker på jorden på samma sätt som den sker i himlen. Guds rike är den plats där Gud regerar och där Guds vilja sker, och den sker alltid i himlen. Där finns ingen nöd, inga krig och ingen sjukdom.

Det vi som församling ber om, drömmer om och vill verka för är att Guds rike ska få utbredas på jorden och i Kungsbacka genom att Guds goda vilja får ske. Att Kungsbacka ska få likna himlen mer, helt enkelt.
Detta innebär att människor får lära känna Jesus och ta emot helande, upprättelse och befrielse till ande, själ och kropp. Det innebär också att vi vill vara en god kraft och resurs i det samhälle vi är en del av, som bryr sig om den som är utsatt och verkar för att göra Kungsbacka till en bättre plats att leva på för alla.