CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Mission

Vi brinner för att människor ska få höra om Jesus i Kungsbacka kommun, i hela vårt land och över hela vår värld.

Vi vill därför ha ett brett missionsengagemang, och har som riktmärke att tio procent av de pengar vi samlar in ska gå till mission. Vi är bl a med och stöttar en församlingsplantering på ön Pemba utanför Tanzania, ett babyhem för föräldralösa barn i Zambia samt missionsorganisationerna IBRA Media och PMU:s arbeten världen över. Vi tror på mission både i närområdet och långt borta. Vi är därför också med och stöttar en församlingsplantering i Laholm i södra Halland.