CLOSE
  Inlagsvägen 4, Kungsbacka  0300 - 719 91 (tis & tors 10-12)

Vem är Gud?

Vi tror att kyrkan är tänkt att vara en mötesplats mellan himmel och jord, en gemenskap där vanliga människor som du och jag kan få lära känna Gud. Under våren kommer vi ha en mötesserie med namnet ”Vem är Gud?” där vi presenterar olika egenskaper och karaktärsdrag hos Gud. Oavsett om man känner Jesus sedan tidigare eller inte så hoppas vi att detta ska bli tillfällen för oss alla att få upptäcka och lära känna Gud ännu djupare.

8 marsGud är god
22 marsGud är helig
19 aprilGud är mäktig
3 majGud är trofast
10 majGud är med oss
17 majGud är domare
24 majGud är början och slutet

Välkommen, hoppas att vi ses i kyrkan!
Robin Eklind, pastor och föreståndare